0633587841          info@duurzameoplossingen.nl        

Warm in Nederland

Warmte Accumulerende Regeneerbare-brandstof Massakachels
Lees verder

Warmte in Nederland

W.A.R.M. staat voor Warmte Accumulerende Regeneerbare-brandstof Massakachels en vindt zijn oorsprong in een tiental kleinschalige ondernemingen. Deze ambachtelijke bedrijven hebben als hoofdtaak het produceren en leveren van warmte-accumulerende houtkachels, ook wel massakachels genoemd.

Deze kachels kenmerken zich door:

  • het verspreiden van aangename stralingswarmte
  • een groot gebruiksgemak
  • een milieuvriendelijke en duurzame manier van hout verbranden
  • een hoog verbrandingsrendement.

Temeer omdat snoei - en resthout probleemloos gestookt kan worden, zijn dit de kachels van de toekomst. In de vorige eeuw was steenkool verantwoordelijk voor de verwarming van Nederlandse huizen. Door milieugevolgen en schaarste moest men op zoek naar een andere brandstof. Toen kwam het aardgas en deed de centrale verwarming zijn intrede. Vanaf die tijd werden houtkachels hoofdzakelijk geplaatst voor de sfeer.
Tegenwoordig kijken kachelgebruikers ook naar de stijgende stookkosten en de milieuaspecten.
De belangstelling voor hoogrendementskachels met een herwinbare brandstof neemt de laatste jaren steeds sterker toe. Mede hierdoor is de brancheverenging WARM opgericht en is een nieuw feit aan de Nederlandse kachelhistorie toegevoegd.
Dergelijke brancheverenigingen bestaan al langer in Amerika en Europa en zijn een belangrijke bron van informatie en een concrete opstap voor belangstellenden. Nu is Nederland ook in dit rijtje thuis.